Ventajas COIQCV

Avantatges de la col·legiació a COIQCV

La col·legiació al Col·legi Oficial de Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana (COIQCV) ofereix oportunitats i avantatges tant per al desenvolupament professional com el personal de les seves col·legiades/des de tot Espanya.

Beneficis de ser col·legiada/o

 1. Assessoria tècnica: Brindem informació actualitzada sobre la legislació i normativa nacional i/o autonòmica vigent al camp de l'Enginyeria Química.

 2. Assessoria legal, fiscal i laboral: Oferim suport en consultes en aquests àmbits de tipus professional i també particular.

 3. Assegurança de responsabilitat civil professional: Està inclòs a la quota col·legial, i proporciona cobertura addicional i tranquil·litat en l'exercici de la professió. 

 4. Visat telemàtic i llibres d'incidències electròniques: Simplifica al màxim els tràmits administratius i garanteix un registre eficient d'incidències.

 5. Consulta de les Normes UNE-Aenor.

 6. Selecció d'ofertes de feina: Accés a oportunitats laborals tant al sector públic com a empreses privades.

 7. Gestió d'ofertes de feina: El Col·legi gestiona directament les ofertes d'ocupació de les entitats ocupadores i empreses del sector amb qui tenim convenis de col·laboració per a la gestió dels seus processos de selecció de perfils IQ.

 8. Beques i programes de pràctiques: Fomenta el desenvolupament professional a través d'oportunitats de formació i experiència pràctica.

 9. Formació contínua: Accés a programes de formació especialitzada o de destreses transversals a preus reduïts o amb importants descomptes.

 10. Assistència i participació en esdeveniments: Oportunitat de participar en esdeveniments socials i culturals organitzats pel Col·legi.

 11. Compte de correu electrònic personalitzat: Proporciona una identitat professional a través d'un compte de correu el teu nom@coiqcv.com.

 12. Imatge de signatura personalitzada: Enforteix la teva identitat professional amb una imatge de signatura i un QR amb el teu número de col·legiada/da.

 13. Xarxa professional de contacte (Xarxa IQ): Facilita l'establiment i enfortiment de connexions professionals (networking)

 14. Carnet col·legial: T'identifica com a professional col·legiat/da, generant confiança i credibilitat en el mercat laboral en afrontar determinats projectes o en processos de selecció laboral.

 15. Acords preferents: Ofereix beneficis addicionals en àrees com assegurança de Sal, compres, lleure i entitats bancàries.