Borsa de Pèrits Judicials

Una de les funcions del Col·legi és la de cooperar amb lAdministració de Justícia, Organismes Oficials o particulars, facilitant una borsa de professionals per a la realització dinformes i dictàmens pericials. Des del 2018, la designació de pèrits judicials es fa a través de la plataforma BOPERIT gestionada directament per la GVA. Des del COIQCV s'aporten les llistes dels pèrits col·legiats interessats, renovant les dades a principi de cada any. Durant l'any, els pèrits que no estiguin interessats a continuar a la borsa, comunicant-ho al COIQCV, seran eliminats de la mateixa.

El Col·legi publica cada any una llista de Pèrits integrada pels col·legiats que voluntàriament sol·liciten l'alta per cooperar amb l'Administració de Justícia i els particulars que requereixin la intervenció d'un professional en aquest àmbit.

Ser enginyer químic o màster en enginyeria química col·legiat.

El col·legiat ha d'aportar la documentació següent:

Requisits per formar part de la borsa de pèrits

Ser enginyer químic o màster en enginyeria química col·legiat.

El col·legiat ha d'aportar la documentació següent:

Aquest contingut només està disponible per a col·legiats