Preguntes freqüents

Aquí trobareu respostes a les preguntes més comunes que solen sorgir en diversos temes. Si no trobes la resposta a la teva pregunta, no dubtis en contactar-nos i estarem encantats d'ajudar-te.

Qualsevol titulat a:

 • Enginyeria Química
 • Màster en Enginyeria Química
 • Enginyer Químic de l'Institut Químic de Sarrià
 • Enginyer industrial especialitat química.
 • Si ets titulat per una universitat estrangera, caldrà l'homologació del títol pel Ministeri d'Educació a Enginyer Químic o Màster en Enginyeria Química.

El grau d'Enginyeria Química, segons la legislació actual, dóna lloc a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial especialitat Química que queda fora de les titulacions que podem col·legiar. Com a graduat en Enginyeria Química, tens els fonaments per cursar el Màster en Enginyeria Química i arribar a ser Enginyer Químic.

El títol d'Enginyeria Química pre-Bolonya corresponent a nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (Màster).

Pots col·legiar-te a través de dues vies:

 1. Presencial o per correu postal fent-nos arribar la següent informació:
 • Sol·licitud d'inscripció degudament emplenada i signada
 • Fotocòpia DNI
 • Títol d'Enginyeria Química/Màster d'Enginyeria Química degudament compulsat


Seu del COIQCV:
 Plaça Porta del Mar 6, 3er pis, Despatx 21– 46004 València

 


 

2. Online

Des del teu ordinador omplint el formulari de col·legiació en línia i enviant la documentació necessària per a la col·legiació a través del web. Per verificar la titulació a través del web del Ministeri d'Educació cal que disposeu de signatura digital.

 • La confrontació ho ha de fer un organisme oficial portant el document original i la fotocòpia, per exemple: la Secretària de l'Escola/Facultat on et vas treure el títol, Ajuntament, Correus, etc. També pots fer la compulsa davant de Notari. En tots dos casos sol suposar un cost.
 • Una altra opció és acudir a la seu i nosaltres et realitzarem la confrontació de la documentació sense cap cost.
 • També podem verificar la teva titulació a través del web del Ministeri d'Educació, per això caldrà que disposis de signatura digital. A la nostra web pots descarregar un Manual amb els passos necessaris per fer aquesta verificació.

Sí, i els documents necessaris són els mateixos que per als residents a la Comunitat Valenciana sempre que no hi hagi col·legi professional a la Comunitat Autònoma on resideixes/exerceixes.

Perquè aconseguiràs diferenciar-te en un mercat laboral cada cop més competitiu però a més col·laboraràs en la lluita per la regulació professional de l'Enginyeria Química i el reconeixement de la teva professió a la nostra societat. Una de les funcions principals del Col·legi és defensar l'Enginyeria Química davant dels poders públics. A més, amb la col·legiació accedeixes a nombrosos serveis/avantatges associats: ofertes de feina, assegurança de responsabilitat civil, visats, normativa, etc.

La col·legiació al COIQCV presenta nombrosos avantatges entre els quals destaquem:

 • Assessoria tècnica amb informació de la legislació i normativa vigent.
 • Assessoria legal, fiscal i laboral.
 • Assegurança de responsabilitat civil professional inclosa a la quota col·legial.
 • Visat telemàtic i llibres d'incidències electròniques.
 • Selecció dofertes de feina tant pública com dempresa privada.
 • Gestió d'ofertes de feina que arriben directament al Col·legi de les entitats ocupadores i empreses del sector.
 • Beques i programes de pràctiques.
 • Formació a preus reduïts o amb descomptes importants.
 • Assistència i participació als actes socials i culturals realitzats pel Col·legi.
 • Compte de correu electrònic personalitzat.
 • Imatge de signatura personalitzada.
 • Xarxa professional de contacte (Xarxa IQ)
 • Carnet col·legial.
 • Acords preferents en assegurances, compres, entitats bancàries, etc.

L'horari d'atenció és de de dilluns a divendres de 9:30 ha 17:30 h.

Informació general
E-mail: info@coiqcv.com
Telèfon: 670 46 97 15
Adreça: Plaça Porta del Mar 6, 3er pis, Despatx 21 – 46004 València

A qualsevol per a les quals es requereixi la titulació d'Enginyer o Màster (Nivell 3 MECES) de forma general i també totes aquelles on específicament s'inclogui la titulació d'Enginyer Químic o Màster en Enginyeria Química.

Qualsevol treball dins de làrea de competències de lEnginyeria Química. Depenent de l'àrea pot haver-hi limitacions pel que recomanem et posis en contacte amb el Col·legi per aclarir dubtes.

A l'àrea de descàrregues podeu veure el llistat de projectes: Descàrregues

Per visar un projecte cal una assegurança de responsabilitat civil professional amb una suma assegurada de com mínim 150.000 euros. Aquesta assegurança està inclòs a la quota col·legial per la qual cosa si et col·legies o ets col·legiat no cal que contractis res més.

Si treballes per compte propi hauràs de justificar que estàs degudament donat d'alta com a autònom. En cas que treballis per a una empresa s'haurà d'acreditar mitjançant TC2 o certificat de l'empresa que hi treballes.

A part d'aquests requisits mínims se us exigirà l'emplenament de la sol·licitud de visat. Depèn del tipus de treball que cal visar és possible que es requereixi informació addicional.

Pots visar les teves feines igual que ho faria un col·legiat de la Comunitat Valenciana.

No, actualment hem implantat el visat telemàtic pel que si disposes de signatura electrònica ens pots remetre la documentació signada a través de la nostra plataforma e-visat. Si no, podeu triar la forma tradicional d'enviament en paper a través d'una missatgeria i nosaltres us remetrem la documentació visada a ports deguts a l'adreça que ens indiqueu.

Sí, sempre que estiguis en possessió del títol de Tècnic Superior en Prevenció o Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Per al visat de la documentació per exercir de coordinador (Assumpció/Nomenament de coordinador de seguretat i salut, llibre d'incidències i acta d'aprovació) s'exigirà una assegurança de responsabilitat civil professional amb una suma assegurada de 150.000 euros: aquesta cobertura no està inclosa a la pòlissa del COIQCV però en pots sol·licitar l'ampliació voluntària.

És important diferenciar entre si el col·legiat obté els seus ingressos com a treballador per compte aliè o propi:

A. En el supòsit d'obtenció de rendiments del treball com treballador per compte aliè, les quotes col·legials seran deduïbles en les condicions:

 1. L'article 19 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, diu que tindran la consideració de despeses deduïbles les quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori, a la part que correspongui a les finalitats essencials d'aquestes institucions.
 2. L'article 10 del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007 indica que seran deduïbles les quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació tingui obligatori per a l'exercici del treball en la part que correspongui als fins essencials d'aquestes institucions, amb el límit de 50 euros.

La col·legiació al COIQCV és voluntària però si per l'exercici del treball és obligatòria podrà deduir-se la quota col·legial.


B. En el supòsit d'obtenció de rendiments per activitat professional en estimació directa com treballador per compte propi, les quotes abonades als col·legis professionals, s'imputaran per al càlcul de rendiment net de la seva activitat, com a despesa fiscalment deduïble sense límit d'import.

Les quotes col·legials han de finançar exclusivament serveis que presta el Col·legi relacionats directament amb l'activitat desenvolupada pel treballador per compte propi col·legiat. En aquest supòsit no s'especifica que les quotes col·legials siguin obligatòries, només que es puguin considerar afectes a l'activitat econòmica.

Els requisits i condicions que amb caràcter general han de complir les despeses per tenir la consideració fiscal de deduïbles són els següents:

 • Que estiguin vinculats a lactivitat econòmica desenvolupada. És a dir, que siguin propis de lactivitat.
 • Que es trobin convenientment justificats.
 • Que es trobin registrats en la comptabilitat o en els llibres-registre que amb caràcter obligatori han de portar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques.