Assegurança de Responsabilitat Civil

El Col·legi recomana als professionals la contractació duna assegurança per cobrir els riscos de responsabilitat civil en què puguin incórrer a conseqüència del seu exercici professional.

Aquesta assegurança és un servei associat a la col·legiació i tots els col·legiats estan inclosos la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional que el COIQCV ha signat amb la companyia asseguradora Crouco:

– Activitat Assegurada: Qualsevol treball realitzat com a Enginyer Químic.
– Suma Assegurada: 150.000 euros.
– Àmbit Territorial:Tothom, excepte USA i Canadà.
– Àmbit Temporal: Retroactivitat sempre que la reclamació, fet o circumstància no fos coneguda per l'assegurat abans de la contractació de la pòlissa.
– Franquícia: 500 euros.

Els col·legiats que ho desitgin podran ampliar el límit voluntàriament abonant:

– Ampliació +150000 euros: Cosina neta 175,20 euros.
– Ampliació +750000 euros: Cosina neta 243,34 euros.
– Ampliació +1050000 euros: prima neta 340,67 euros.

Els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut no estan inclosos a la pòlissa però s'ha negociat l'ampliació d'aquesta activitat de manera voluntària:

– Cosina: 243,34 euros.
– Suma Assegurada: 150.000 euros.
– Franquícia: 500 euros.

Al quadre inferior podeu descarregar-vos les condicions de la pòlissa i el formulari de sol·licitud.

Contingut només per a col·legiats

Per veure els continguts d'aquesta secció, si us plau introdueix el teu usuari i contrasenya o bé col·legia't al COIQCV.