Benvinguda

Presidenta del COIQCV

Benvolguts/des companys/es, és per a mi un plaer obrir-vos les portes del Col·legi Oficial d'Enginyers Químics Comunitat Valenciana a través de la nostra pàgina web.

El COIQCV va néixer de la fusió de les quatre associacions d'Enginyers Químics existents a la Comunitat Valenciana: A4dIQ, AEQUV, AINQUIVA i AIQUA. Es va constituir el passat 23 de setembre del 2006 amb 529 censats i, com a Corporació de Dret Públic, té plena personalitat jurídica per al compliment dels seus fins i l'exercici de les seves facultats.

Com que és el primer col·legi oficial d'Enginyeria Química de tot Espanya, no només atorguem col·legiació als Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana, sinó que també donem cobertura de col·legiació a Enginyers/es Químics/ques de les altres comunitats autònomes que no disposen de col·legi oficial on tramitar els visats, rebre suport o assessorament, o obtenir accés a la informació que requereix lexercici de la nostra professió.

Aquesta plataforma té com a objectiu proporcionar a la comunitat col·legiada una finestreta única per a gestions telemàtiques, una intranet exclusiva i atenció personalitzada dels diferents departaments de gestió del COIQCV, així com continguts informatius (notícies, esdeveniments, formació, ocupació, etc.) molt pertinents. 

Us animo a fer una passejada per la nostra web. Això us permetrà conèixer l'organització, els nostres fins i tots els serveis del COIQCV, així com al nostre col·lectiu professional i les àrees de treball en què exercim.

¡¡Benvinguts al Col·legi Oficial d'Enginyers Químics Comunitat Valenciana!

Antecedents

El 1850, la Gaseta de Madrid va publicar, per primera vegada a Espanya, el terme Enginyer Químic com a professió

L'aparició, el 1859, de la Torre Glover (consistent en una torre de transferència de massa que podia recuperar part del nitrat necessari per a l'obtenció d'àcid sulfúric) va representar la tendència de les indústries químiques durant el final del segle XIX.

Ja, en aquella època, les necessitats econòmiques obligaven al desenvolupament i la modernització ràpides d'aquestes plantes.

Eren els començaments d'una indústria emergent, en què un bon disseny del procés amb operacions químiques innovadores, com la Torre Glover, significava la diferència entre l'èxit i el fracàs d'aquests processos i, així, els primers indicis de la necessitat de professionals especialitzats en ells.

La Enginyeria Química es va iniciar com a disciplina enginyer independent, fa més de cent anys.

Els primers intents d'establir un perfil professional específic i títols independents es produeixen al Regne Unit cap al 1885, i als Estats Units durant els anys següents.

El primer programa en Enginyeria Química es comença a impartir al Massachusetts Institute of Technology (MIT) el 1888, l'anomenat Curs X, vigent encara. A partir de llavors l'Enginyeria Química es desenvolupa ràpidament a la resta dels EUA i Europa a causa de les necessitats d'una indústria emergent cada cop més competitiva.

El 1908 es va fundar als Estats Units l'Institut Americà d'Enginyers Químics (American Institute of Chemical Engineers, AIChE), i al Regne Unit, el 1922, es crea la Institució d'Enginyers Químics (Institution of Chemical Engineers, IChemE).

Darrere d'aquestes són moltes les que s'han creat a tot el món, a Europa cal destacar la Federació Europea d'Enginyers Químics (European Federation of Chemical Engineers, EFCE) fundada el 1953 per 18 associacions d'Enginyeria Química de 8 països europeus. Actualment són més de 40 les associacions europees d'Enginyers Químics que pertanyen a aquesta Federació, i més de 12 associacions no europees, com ara l'Institut Indi d'Enginyers Químics, que es va vincular a l'EFCE el 1953. A Espanya la primera institució que es crea amb aquests fins i que agrupés Enginyers Químics és l'Associació de Químics i Enginyers de l'Institut Químic de Sarrià, fundada l'any 1921.

Actualment hi ha gairebé 30 associacions, una Federació Espanyola d'Enginyers Químics (FEIQ) que les agrupa. I a la Comunitat Valenciana es va crear, el 2006, el primer Col·legi Oficial d'Enginyers Químics, COIQCV; l'organisme oficial que representa, agrupa i defensa els interessos dels enginyers químics espanyols.

Tot seguit, de manera esquemàtica, es mostren les aportacions dels Enginyers Químics a la demanda social en els moments històrics més importants des de la Revolució Industrial. També s'indiquen les dates clau de l'evolució de l'Enginyeria Química com a disciplina acadèmica i professional, tant als Estats Units com a Europa. Aquestes aportacions formen part de la disciplina de l'Enginyeria Química, que s'ha anat consolidant al llarg de la història, ampliant els horitzons cap a les necessitats de la Societat.

Fotografia: Alts Forns de la Mediterrània. Port de Sagunt
Fotografia: Alts Forns de la Mediterrània. Port de Sagunt

Enginyer Químic

Perfil professional

La utilització creixent de la química en la indústria va donar lloc a la creació de la titulació d'Enginyer Químic, un professional expert en l'elaboració i la transformació de noves matèries primeres per aplicar-les al món industrial.

El COIQCV reconeix i defensa el perfil professional de l'enginyer químic basat en les competències tècniques adquirides en la seva formació acadèmica, així com en l'experiència laboral que adquireix en aplicar-les. Per això, el COIQCV es recolza en les estadístiques de col·locació realitzades als egressats de les 30 universitats espanyoles que imparteixen aquest títol i en informes, tant nacionals com internacionals, de reconegut prestigi.

Basant-se en aquests criteris, des del COIQCV es dóna visibilitat a la professió i es defensa que l'enginyer químic pot desenvolupar diverses activitats en un àmbit ampli d'àrees professionals.

Activitats

Àrea professional

Objectius

El Col·legi Oficial d'Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana es constitueix per representar i defensar la professió de l'Enginyer Químic

Promoure

La imatge i el reconeixement social i industrial dels enginyers químics.

Exercir la representació col·legiada i la defensa dels seus interessos davant de qualsevol organització, pública o privada.

Fomentar activitats per millorar la imatge social i professional de lenginyeria química.

Cooperar

Amb ladministració pública com a organisme oficial de representació de la professió dEnginyer Químic. 

Contribuir al progrés ia la qualitat tant de la indústria com a la societat. 

Exercir de nexe d´unió entre professionals, universitat i empresa.

Impedir l'intrusisme professional i la competència deslleial.

Promoure la R+D+i, el respecte al medi ambient i el desenvolupament sostenible a la indústria.

Col·laborar

Amb les Universitats en el desenvolupament dels plans destudi i oferir suport en la inserció laboral dels Enginyers Químics.

Col·laborar amb organismes i institucions nacionals i internacionals per assolir fins d'interès comú.

Preservar

A la societat de la mala pràctica dels enginyers químics mitjançant l'elaboració d'un codi ètic de la professió.

Estatuts

Els primers estatuts del COIQCV es van aprovar a l'Assemblea Constituent del 23 de setembre del 2006

Després de les modificacions realitzades a l'Assemblea General del 18 de maig del 2007 i del 17 d'octubre del 2007, s'han incorporat al text estatutari les observacions realitzades per l'Administració i han estat inscrits i publicats al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

El passat 14 de febrer de 2011 van ser publicats al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) la modificació d'Estatuts del COIQCV per adaptar-los a la Llei de serveis i millorar la nostra gestió.

Organització

Junta de Govern

Foto-Beatriz-Ferreira-coiqcv

Beatriz Ferreira Pozo

Presidenta
maria-cabrelles

Maria Cabrelles Fernández

Vicepresidenta
maria-marques-coiqcv-2

Maria Marquès Lleó

Vicepresidenta
Noelia web

Noelia Sopeña Martínez

Secretària
Diseño sin título - 1

Nuria Perdius Hoyo

Tresorera
Diseño sin título (6)

José Luis Fayos Muñoz

Vocal
jose-maria-carillo-coiqcv

José María Carrillo Capel

Vocal
Diseño sin título - 1

José Michael Ortega Nash

Vocal
miguel-rosa-coiqcv

Miguel Rosa Alepuz

Vocal

Segons l'article 41 dels Estatuts del COIQCV els membres de la Junta de Govern exerciran els seus càrrecs gratuïtament, sense perjudici de les despeses de representació, degudament justificades, de conformitat amb la consignació pressupostària.

Segons l'article 31, tot membre de la Junta de Govern sotmès a un expedient de responsabilitat disciplinària serà suspès cautelarment del seu càrrec.

Organització general COIQCV

Assemblea general

El COIQCV és un organisme sense ànim de lucre, el màxim òrgan de govern del qual està format per tots els col·legiats mitjançant l'Assemblea General. 

A més, el Col·legi també distingirà els seus Col·legiats Honorífics per la seva especial trajectòria o vinculació a l'Enginyeria Química, sense necessitat que aquests siguin col·legiats.

Junta de Govern

La Junta de Govern és lòrgan encarregat de la representació general, la direcció, ladministració i la gestió ordinària del Col·legi, pel que fa a la voluntat expressada per lAssemblea General. 

Està formada per 9 membres i rep l'assessorament en les seves funcions per dos òrgans no col·legials, la Comissió Assessora i els membres precol·legiats.

Comissió Assessora

La Comissió Assessora estarà format per diverses personalitats que per la trajectòria o la vinculació amb l'Enginyeria Química o la Indústria Química puguin assessorar la Junta de Govern en temes d'interès comú. El COIQCV pretén així fomentar les relacions institucionals i socials del Col·legi a través de diverses actuacions específiques, acords o assessorament a la Junta de Govern amb els membres de la Comissió esmentada.

Membre precol·legiat

Els estudiants d'Enginyeria Química dels dos darrers anys de carrera, que siguin socis d'alguna de les associacions promotores del COIQCV, podran inscriure's al Col·legi com a membre precol·legiat amb l'objectiu de rebre la informació d'interès col·legial que determini la Junta de Govern, així mateix assessoraran a aquesta en temes d'interès comú.

Assemblees