COIQCV participa a la XVII Assemblea de la Conferència de Directors i Degans d'Enginyeria Química

Dimecres passat 13 de setembre, al Saló d'Actes de l'Edifici de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica (Universitat Jaume I de Castelló) va tenir lloc la XVII Assemblea de la CODDIQ.
Van convidar a assistir al COIQCV i al COPIQCLM (tots dos col·legis professionals d'enginyeria química) per abordar diversos temes d'interès de la docència, el professorat i, sobretot, la professió d'Enginyeria Química a Espanya; tot això aprofitant la celebració de les XXXVII Jornades dEnginyeria Química.

El ordre del dia de l'Assemblea de CODDIQ va ser el següent:

 • Aprovació d'actes de la XVI Assemblea General
 • Ratificació d'acords adoptats per la Comissió Permanent
 • Situació dels problemes d‟acreditació del professorat per part de l‟ANECA
 • Taula de ponderacions d'assignatures de batxillerat per accedir a la titulació de Grau en Enginyeria Química
 • Estatus actual de les titulacions de Grau i Màster en Enginyeria Química
 • Informe de tresoreria
 • Properes actuacions CODDIQ (CIDIQ i Jornades Nacionals): proposta calendari de presentació de sol·licituds i baremació
 • Participació de CODDIQ a l'Institut d'Enginyeria d'Espanya
 • Àmbits, camps de coneixement, etc.: actualització
 • Informe dels Col·legis Professionals
 • Assumptes de Tràmit
 • Precs i preguntes

 

Al punt dels Col·legis Professionals vam poder posar en comú amb la comunitat docent universitària diversos temes concernents al desenvolupament de l'Enginyeria Química a nivell nacional, així com exposar punts de vista i observacions sobre els diferents àmbits representats en aquesta assemblea, sempre sota el prisma del nostre col·lectiu professional i les àrees de treball en què exercim després de la finalització dels corresponents estudis universitaris.


Va ser una experiència molt enriquidora i molt beneficiosa per a totes les persones i institucions allà representades.