Activitats del sector químic: biodièsel

El biodièsel és un biocombustible sintètic líquid produït a partir de matèria orgànica (fonamentalment olis vegetals o greixos animals). Les seves propietats són semblants al dièsel d'origen fòssil.

S'obté mitjançant un procés químic on l'oli reacciona amb un alcohol en presència d'un catalitzador. Es fabrica industrialment per processos de transesterificació. Consisteix a combinar l'oli amb un alcohol lleuger (com el metanol), deixant com a residu de valor afegit la glicerina. Això passa de forma consecutiva, el triglicèrid es converteix en diglicèrid, monoglicèrid i glicerina, alliberant èster metílic en cada reacció.

La glicerina obtinguda com a subproducte té un valor econòmic positiu i la seva comercialització forma part de la rendibilitat del biodièsel.

El biodièsel es pot elaborar a partir d'olis vegetals, extret de plantes oleaginoses com la colza, el gira-sol, el palmell, la soja i de plantes marines com les algues. També és possible fabricar biodièsel a partir de greixos animals (porcines, bovines o de les aus) dels quals s'extreuen els lípids. L'opció més assequible d'extreure biodièsel és a través dels olis de cuina usats, fomentant l'economia circular i el reciclatge.

En funció de la quantitat de biodièsel inclosa a la composició d'un combustible s'utilitza una nomenclatura composta per la lletra B i un nombre que indica la proporció de biodièsel a la barreja amb el dièsel derivat del petroli. Podem trobar des de BW (2% de biodièsel) fins a B100 (forma pura).

El seu ús principal és com a combustible d'automoció en substitució del gasoil d'origen mineral, sense requerir cap tipus de modificació en els motors existents, i es pot alimentar alternativament amb gasoil, biodièsel o barrejats entre si, en qualsevol proporció. El biodièsel augmenta la vida dels motors pel fet que posseeix un poder lubricant major. També és possible la seva utilització en calderes específiques per a biodièsel.

Com a principals avantatges presenta una menor contaminació ambiental i no conté sofre. A més, la substitució dels combustibles fòssils és senzilla, sense costos addicionals, ja que no requereixen canvis en la tecnologia actual.

Tot i això, l'ús de biocombustibles presenta problemàtiques pel fet que per a la seva producció a partir d'olis vegetals s'ha de comprometre de forma considerable la superfície agrícola d'aliments, portant a la desforestació, com ha passat a, per exemple, Malàisia. A més, presenta problemes funcionals pel fet que solidifica a baixes temperatures i té menor capacitat energètica que el dièsel derivat del petroli. No obstant això, la innovació juga un paper important en aquest sentit per convertir aquests “desavantatges” en avantatges.