Nova Junta del COIQCV

Després de finalitzar el termini per presentar candidatures a la Junta de Govern del COIQCV i rebre només una candidatura no cal fer eleccions.

El passat 29 de juliol, data prevista per a les eleccions, van prendre els seus càrrecs la nova Junta, quedant composta de la manera següent:

Presidenta: Beatriz Ferreira Pozo
Vicepresidenta: María Cabrelles Fernández
Vicepresidenta: María Marqués Lleó
Secretària: Noelia Sopeña Martínez
Tresorera: Nuria Perdices Hoyo
Vocal: José Michael Ortega Nash
Vocal: José Luis Fayos Muñoz
Vocal: Miguel Rosa Alepuz
Vocal: José María Carrillo Capel