Implantació de sistemes de gestió integrats. Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Presentem una nova edició del Curs d'Implantació de Sistemes de Gestió Integrats, impartit per la Escola Professional del Col·legi d'Ambientòlegs de la Comunitat Valenciana (CoAmbCV).

Gràcies al conveni que mantenim amb aquesta entitat, les nostres col·legiades poden accedir a condicions econòmiques preferents a les formacions que imparteixen.

El objectiu principal d'aquesta acció formativa és que els participants adquireixin les competències, és a dir, coneixements, habilitats i actituds necessàries per poder planificar, organitzar i implantar un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball, d'acord amb els requisits establerts per les Norma ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

  • Conèixer l'estructura i els requisits de les normes.
  • Conéixer els conceptes fonamentals en qualitat, medi ambient i seguretat i salut.
  • Conèixer els requisits dels diferents sistemes de gestió sectorials i les possibilitats dintegració en un únic sistema global
  • Estudiar les necessitats documentals i opcions per optimitzar el subsistema documental de gestió integrada.
  • Desenvolupar la documentació relativa al sistema de gestió integrat.

 

Pots trobar tota la informació sobre el curs, el seu contingut i com inscriure't a la secció de Formació COIQCV.