Col·legiats

Es pot col·legiar qui estigui en possessió del títol universitari d'enginyer químic, o qualsevol altre títol que sigui declarat equivalent.

Inscripció

Per inscriure's com a col·legiat cal aportar la següent informació:

En cas d'estar censat només cal enviar la Domiciliació bancària emplenada. Les altes de col·legiats al COIQCV es tramitaran de l'1 al 10 de cada mes.

Envia els documents per correu postal a: COIQCV (Colon Business Center) Plaça Porta del Mar 6, 3er pis, despatx 21 46004 València.

Quotes

120€

Quota general

La quota anual es pot pagar en un sol termini o trimestralment en 4 quotes de 30€.

60€

Quota reduïda per a aturats

Podran acollir-se a aquesta reducció aquelles persones que estiguin més de 6 mesos en situació de desocupació i ho justifiquin degudament mitjançant informe de vida laboral. La quota reduïda per a aturats es pagarà de forma trimestral (4 quotes de 15 €) i s'haurà de presentar la vida laboral al començament de cada trimestre (gener-abril-juliol-octubre).

GRATIS

Quota col·legial per a recent titulats

Antiguitat del títol menor de 6 mesos.


Col·legiats

Es pot col·legiar qui estigui en possessió del títol universitari d'enginyer químic, o qualsevol altre títol que sigui declarat equivalent.

Inscripció

Per inscriure's com a col·legiat cal aportar la següent informació:

Tan senzill com emplenar el formulari de la dreta i pujar la documentació que sol·licita.

Envia els documents per correu postal a: COIQCV (Colon Business Center) Plaça Porta del Mar 6, 3er pis, despatx 21 46004 València.

Quotes

120€

Quota general

La quota anual es pot pagar en un sol termini o trimestralment en 4 quotes de 30€.

60€

Quota reduïda desocupats

Podran acollir-se a aquesta reducció aquelles persones que estiguin més de 6 mesos en situació de desocupació i ho justifiquin degudament mitjançant informe de vida laboral o certificat del SEPE.

La quota reduïda per a aturats es pagarà de forma trimestral (4 quotes de 15 €) i es requerirà justificació de la situació laboral al començament de cada trimestre (gener-abril-juliol-octubre).

GRATIS

Quota col·legial recent titulats

Antiguitat del títol menor de 6 mesos.

Pas 1 de 2: dades d'accés