Les quotes col·legials per al 2023 es mantenen

A l'Assemblea del mes de novembre passat es va establir que durant el 2023 es mantindran sense pujada tant les quotes col·legials com les quotes de visats:
Quota anual: 120 euros
Quota trimestral: 30 euros

A l'Assemblea també es van aprovar els descomptes següents per a les quotes col·legials del 2023:
– Quota reduïda per a aturats de llarga durada (més de 6 mesos): 15 euros/trimestre
– Quota per a nous col·legiats recent titulats (antiguitat del títol menys de 6 mesos): Gratuïta