Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana
Webmail Inicio

ACCÉS COL·LEGIATS* Recuperar contrasenya

ACTUALITAT

18/03/2021

ELECCIONES JUNTA DE GOVERN

Es convoquen eleccions a la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana. Les eleccions tindran lloc el dia 23 d’Abril de 2021, en la seu del COIQCV, situada en la C/Pare Tomás Montañana nº26 1ºD, València.

L’horari d’obertura i tancament de les urnes electorals serà de 9.30-15.30.

Calendari:

16/03/21: Convocatòria d’eleccions
31/03/21: Termini límit de presentació de candidatures
06/04/21: Termini d’esmena de llistes
08/04/21: Proclamació de candidatures admeses
23/04/21: Celebració de les eleccions

Presentació de candidatures, segons els estatuts del COIQCV:

1. Les candidatures als càrrecs de la Junta de Govern es presentaran en llistes tancades, que seran votades globalment. La candidatura haurà de comptar amb una llista de candidats a tots els càrrecs de la Junta de Govern: un president, dos vicepresidents, un secretari, un tresorer i quatre vocals.

2. Les candidatures hauran de presentar-se per escrit en la seu del col·legi, dins dels quinze dies naturals següents a l’anunci de la convocatòria, hauran d’incloure els candidats per a cada càrrec i, a més, tres candidats suplents amb l’expressió de la seua ordre de col·locació.

Dret de sufragi i vot per correu, segons els estatuts del COIQCV:

1. Tindran dret a votar tots els col·legiats que es troben en el ple ús dels seus drets col·legials. El dret de sufragi actiu i passiu requereix estar al corrent del pagament de les quotes col·legials

2. Qualsevol membre del Col·legi podrà emetre el vot per Correu.


3. Els col·legiats que vulguen exercir el vot per correu hauran de sol·licitar-lo individualment, bé en compareixença personal en les oficines del Col·legi o per escrit dirigit a la Secretaria del Col·legi. El col·legiat haurà d’acreditar la seua identitat mitjançant exhibició del DNI o carnet de col·legiat en la compareixença personal per a sol·licitar el vot per correu. Si la sol·licitud es formula per escrit, haurà de fer-se constar totes les dades identificatives, inclòs el DNI o carnet de col·legiat, acompanyant en qualsevol cas fotocopia del document acreditatiu de la identitat amb la seua signatura.

Tornar
Finestreta Única

FINESTRETA ÚNICA

Accés Col·legiats

ACCÉS COL·LEGIATS

Webmail

WEBMAIL

Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

ENTITATS COL·LABORADORES

Torrecid Caja de Ingenieros Universidad Católica de Valencia AIMME la mutua de los ingenieros

MEMBRES DE:

Unión Profesional Valencia Quimacova SusChem