Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana
Webmail Inicio

ACCÉS COL·LEGIATS* Recuperar contrasenya

ORGANITZACIÓ GENERAL DEL COIQCV

L'organització del COIQCV s'ha estructurat en dos blocs principals:

  • òrgans col·legials
  • òrgans no col·legials
Organización general del COIQCV

Aquests dos blocs es troben relacionats entre si a través de les funcions que desenvolupa cada un tal com s'observa en el diagrama adjunt.

Assemblea
general

El COIQCV és un organisme sense ànim de lucre, el màxim òrgan de govern el qual està format per tots els col·legiats per mitjà de l'Assemblea General. A més el Col·legi també distingirà als seus Col·legiats Honorífics per la seua especial trajectòria o vinculació a l'Enginyeria Química, sense necessitat que aquests siguen col·legiats.

Junta de
govern

La Junta de Govern és l'òrgan encarregat de la representació general, la direcció, l'administració i la gestió ordinària del Col·legi, respecte a la voluntat expressada per l'Assemblea General. Esta formada per 9 membres i rep l'assessorament en les seues funcions per dos òrgans no col·legials, la Comissió Assessora i els membres Precol·legiats.

Comissió
assessora

La Comissió Assessora estarà formada per diverses personalitats que per la seua trajectòria o vinculació amb l'Enginyeria Química o la Indústria Química puguen assessorar la Junta de Govern en temes d'interés comú. El COIQCV pretén així fomentar les relacions institucionals i socials del Col·legi a través de diverses actuacions específiques, acords o assessorament a la Junta de Govern amb els membres de l'esmentada Comissió.

Membre
precol·legiat

Els estudiants d'Enginyeria Química dels dos últims anys de carrera, que siguen socis d'alguna de les associacions promotores del COIQCV, podran inscriure's en el Col·legi com a membre precol·legiat amb l'objectiu de rebre la informació d'interés col·legial que determine la Junta de Gobieno, així mateix assessoraran a la mateixa en temes d'interés comú.

Finestreta Única

FINESTRETA ÚNICA

Accés Col·legiats

ACCÉS COL·LEGIATS

Webmail

WEBMAIL

Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

ENTITATS COL·LABORADORES

Torrecid Caja de Ingenieros Universidad Católica de Valencia AIMME la mutua de los ingenieros

MEMBRES DE:

Unión Profesional Valencia Quimacova SusChem