Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana
Webmail Inicio

ACCÉS COL·LEGIATS* Recuperar contrasenya

PERFIL PROFESSIONAL DE L'ENGINYER QUÍMIC

La creixent utilització de la química en la indústria va donar lloc a la creació de la titulació d'Enginyer Químic, un professional expert en l'elaboració i transformació de noves matèries primeres per a la seua aplicació al món industrial.

El COIQCV reconeix i defén el perfil professional de l'Enginyer Químic basat en les Competències Tècniques adquirides en la seua formació acadèmica, així com en l'experiència laboral que adquireix a l'aplicar-les. Per a això, el COIQCV es recolza en les estadístiques de col·locació realitzades als egressats de les 30 universitats espanyoles que imparteixen aquest títol i en informes, tant nacionals com internacionals, de reconegut prestigi.

Basant-se en aquests criteris, des del COIQCV es pensa que l'Enginyer Químics pot desenvolupar diverses activitats en un àmbit ampli d'àrees professionals.

Activitats

 • Estudis de viabilitat
 • Estudis de mercat
 • Desenvolupament i signatura de projectes
 • Gestió, direcció i organització
 • Planificació i programació
 • Racionalització, control, simulació, disseny
 • Optimització de processos químics
 • Desenvolupament i comercialització de productes i serveis
 • Investigació i desenvolupament
 • Ensenyança
 • Patents
 • Processat de dades
 • Instal·lació
 • Operació
 • Vendes
 • Inspecció
 • Manteniment
 • Producció
 • Qualitat
 • Assessorament
 • Arbitratges, peritatges i taxacions
 • Enginyeria legal, econòmica i financera
 • Higiene laboral
 • Seguretat
 • Medi Ambient i impacte ambiental
 • Sostenibilitat

Àrea professional

 • Indústries de Procés Químic, FisicoQuímic i Bioquímic
 • Instal·lacions i serveis auxiliars de les esmentades empreses o d'altres
 • Instal·lacions en què intervinguen operacions unitàries i/o processos químics i bioquímics
 • Instal·lacions de tractamentn
 • Fabricació d'equips i maquinària relacionats amb les indústries i instal·lacions enumerades
 • Empreses d'enginyeria i consultoria
 • Administració i ens públics
 • Educació
 • Planificació industrial
 • Seguretat i salut laboral
 • Medi ambient
 • Disseny i construcció
 • Energia i combustibles
 • Petroquímica i indústries derivades del petroli
 • Nous materials
 • Electrònica
 • Alimentació i begudes
 • Biotecnologia
 • Fusta/Paper
 • Calefacció, refrigeració i ventilació
 • Siderúrgia i metal·lúrgia en general
 • Indústria ceràmica, fregides, esmalts i colorants
 • Polímers i fibres sintètiques
 • Indústria tèxtil i assaonats
 • Fitosanitària, agroalimentària i productes naturals
Finestreta Única

FINESTRETA ÚNICA

Accés Col·legiats

ACCÉS COL·LEGIATS

Webmail

WEBMAIL

Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

ENTITATS COL·LABORADORES

Torrecid Caja de Ingenieros Universidad Católica de Valencia AIMME la mutua de los ingenieros

MEMBRES DE:

Unión Profesional Valencia Quimacova SusChem