Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana
Webmail Inicio

ACCÉS COL·LEGIATS* Recuperar contrasenya

HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA QUÍMICA

Document de la Gaseta de Madrid de 1850 on apareix per primera vegada la professió d'Enginyer Químic a Espanya.

L'aparició en 1859 de la Torre Glover consistent en un torre de transferència de massa que podia recuperar part del nitrat necessari per a l'obtenció d'àcid sulfúric va representar la tendència de les indústries químiques durant el final del segle XIX. Ja en aquella època les necessitats econòmiques obligaven al ràpid desenvolupament i modernització d'aquestes plantes. Eren els començaments d'una Indústria emergent, en la que un bon disseny del procés amb operacions químiques innovadores, com la Torre Glover, significava ben sovint la diferència entre l'èxit i el fracàs i els primers indicis de la necessitat professionals especialitzats en ells. L'Enginyeria Química s'inicia com a disciplina enginyeril independent fa més de cent anys.

Els primers intents d'establir un perfil professional específic i títols independents es produeixen al Regne Unit cap a 1885 i als Estats Units en els anys següents. El primer programa en Enginyeria Química es comença a impartir en el Massachussets Institute of Technology (MIT) en 1888, el denominat Curs X, vigent encara. A partir de llavors l'Enginyeria Química es desenvolupa ràpidament en la resta d'EUA i Europa a causa de les necessitats d'una indústria emergent cada vegada més competitiva.

En 1908 es va fundar als Estats Units l'Institut Americà d'Enginyers Químics (American Institute of Chemical Engineers, AIChE) i al Regne Unit en 1922 es crea la Institució d'Enginyers Químics (Institution of Chemical Engineers, IChemE).

Després d'aquestes són moltes les que s'han creat en tot el món, a Europa cal destacar la Federació Europea d'Enginyers Químics (Europeten Federation of Chemical Engineers, EFCE) fundada en 1953 per 18 associacions d'Enginyeria Química de 8 països europeus. En l'actualitat són més de 40 les associacions europees d'Enginyers Químics que pertanyen a l'esmentada Federació, i més de 12 associacions no europees, com ara l'Institut Indi d'Enginyers Químics, que es va vincular a l'EFCE en 1953. A Espanya la primera institució que es crea amb els esmentats fins i que agrupara Enginyers Químics és l'Associació de Químics i Enginyers de l'Institut Químic de Sàrria, fundat l'any 1921.

En l'actualitat hi ha quasi 30 associacions, una Federació Espanyola d'Enginyers Químics (FEIQ) que les agrupa, i en la Comunitat Valenciana s'ha creat el primer Col·legi Oficial d'Enginyers Químics, organisme oficial que representa, agrupa i defén els interessos dels Enginyers Químics espanyols.

A continuació, de manera esquemàtica, es mostra les aportacions dels Enginyers Químics a la demanda social en els moments històrics més importants des de la revolució industrial. També s'indiquen les dates clau de l'evolució de l'Enginyeria Química com a disciplina acadèmica i professional, tant als Estats Units com a Europa. Aquestes aportacions formen part de la disciplina de l'Enginyeria Química, que ha anat consolidant-se al llarg de la història, ampliant els seus horitzons cap a les necessitats la Societat.

Finestreta Única

FINESTRETA ÚNICA

Accés Col·legiats

ACCÉS COL·LEGIATS

Webmail

WEBMAIL

Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

ENTITATS COL·LABORADORES

Torrecid Caja de Ingenieros Universidad Católica de Valencia AIMME la mutua de los ingenieros

MEMBRES DE:

Unión Profesional Valencia Quimacova SusChem