Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana
Webmail Inicio

ACCÉS COL·LEGIATS* Recuperar contrasenya

QUEIXES I RECLAMACIONS

Si té alguna queixa o reclamació pot escriure un e-mail a l´adreça següent: info@coiqcv.com


De acord amb allò que s´ha establit per la,Ley Orgànica 15/1999, li informem que les dades obtinguts d´este formulari seran incorporats a un fitxer baix responsabilitat del Col·legi Oficial d´Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d´atendre les seues consultes i remetre-li informació relacionada que puga ser del seu interés. Pot exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d´un escrit a la nostra direcció: COIQCV, c/ Pare Tomás Montañana, nº26 1D 46023 València.

Mentres no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notifica´ns qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats mencionades.

L´enviament d´estes dades implica l´acceptació d´esta cláusula.

Finestreta Única

FINESTRETA ÚNICA

Accés Col·legiats

ACCÉS COL·LEGIATS

Webmail

WEBMAIL

Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

ENTITATS COL·LABORADORES

Torrecid Caja de Ingenieros Universidad Católica de Valencia AIMME la mutua de los ingenieros

MEMBRES DE:

Unión Profesional Valencia Quimacova SusChem