Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana
Webmail Inicio

ACCÉS COL·LEGIATS* Recuperar contrasenya

PREGUNTES FREQÜENTS

 • Qui es pot col·legiar en el COIQCV?
  • Qualsevol titulat en Enginyeria Química, Màster en Enginyeria Química, Enginyer Químic de l'Institut Químic de Sarrià i Enginyer Industrial especialitat Química. Si eres titulat per una universitat estrangera serà necessària l'homologació del títol pel Ministeri d'Educació a Enginyer Químic o Màster en Enginyeria Química.
 • Sóc graduat en Enginyeria Química, puc col·legiar-me en el COIQCV?
  • El grau en Enginyeria Química, segons la legislació actual, dóna lloc a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial especialitat Química que queda fora de les titulacions que podem col·legiar. Com a graduat en Enginyeria Química tens els fonaments per a cursar el Màster en Enginyeria Química i convertir-te en Enginyer Químic
 • A quin nivell correspon el títol d'Enginyeria Química Prebolonia segons el Marco Espanyol de Qualificacions?
  • El títol d'Enginyeria Química Prebolonya correspon a nivell 3 del Marco Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (Màster) .
 • Com puc col·legiar-me en el COIQCV?
  • Pots col·legiar-te a través de dos vies
  • Presencial o per correu postal fent-nos arribar la informació següent:
  • Sol·licitud d'inscripció degudament omplida i firmada
  • Fotocòpia DNI
  • Títol d'Enginyeria Química/Máster en Enginyeria Química degudament compulsat.
  • Seu del COIQCV: Plaza Puerta del Mar 6, 3er piso, Despacho 21– 46004 València
  • Online
  • Des del teu ordinador omplint el formulari de col·legiació online i enviant la documentació necessària per a la col·legiació a través de la web. Per a la verificació de la titulació a través de la web del Ministeri d'Educació és necessari que disposes de firma digital.
 • Com confronte/compulse el títol?
  • La confrontació s'ha de fer en un organisme oficial portant el document original i la fotocòpia, per exemple: la Secretària de l'Escuela/Facultat on vas traure el títol, Ajuntament, Correus, etc. També pots fer la compulsa davant unNotari. En ambdós casos sol suposar un cost.
  • Una altra opció és acudir a la nostra seu i nosaltres realitzarem la confrontació de la documentació sense cap cost.
  • També podem verificar la teua titulació a través de la web del Ministeri d'Educació, per a això serà necessari que disposes de firma digital. En la nostra web pots descarregar un Manual amb els passos necessaris per a realitzar esta verificació.
 • Si sóc de fora de la Comunitat Valenciana, em puc col·legiar?
  • Sí, i els documents necessaris són els mateixos que per als residents a la Comunitat Valenciana sempre que no existisca col·legi professional a la Comunitat Autònoma on residixes.
 • Per què m'he de col·legiar?
  • Perquè aconseguiràs diferenciar-te en un mercat laboral cada vegada més competitiu però a més col·laboraràs en la lluita per la regulació professional de l'Enginyeria Química i el reconeixement de la teua professió en la nostra societat Una de les principals funcions del Col·legi és defendre l'Enginyeria Química davant dels poders públics.. A més amb la col·legiació accedixes a nombrosos servicios/ventajas associades: ofertes d'ocupació, segur de responsabilitat civil, visats, normativa, etc.
 • Quines avantatges té col·legiar-se?
  • La col·legiació presenta nombrosos avantatges entre els que destaquem:
  • Selecció d'ofertes d'ocupació tant públic com d'empresa privada.
  • Gestió d'ofertes d'ocupació que arriben directament al Col·legi.
  • Assessoria tècnica, legislació i normativa vigent.
  • Assistir i participar en els actes socials i culturals realitzats pel Col·legi.
  • Segur de responsabilitat civil professional inclòs en la quota col·legial
  • Compte d'email personalitzada.
  • matge de firma personalitzada
  • Recepció de la revista Indústria Química.
  • Xarxa professional de contacte (Xarxa IQ)
  • Visat telemàtic o Carnet colegial/ Targeta de Visita Vcard
  • Formació a preus reduïts o amb importants descomptes
  • Acords preferents en segurs, compres, entitats bancàries, etc.
 • Quin horari d'atenció té el COIQCV?
  • L'horari d'atenció és de de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h.
  • Informació general
   E-mail: info@coiqcv.com
   Telèfon: 670 46 97 15
   Direcció: Plaza Puerta del Mar 6, 3er piso, Despacho 21 - 46004 València
 • Quin tipus de trabajos/proyectos puc firmar?
  • Qualsevol treball dins de l'àrea de competències de l'Enginyeria Química. Depenent de l'àrea pot haver-hi limitacions pel que recomanem et poses en contacte amb el Col·legi per a aclarir dubtes.
  • En l'àrea de descàrregues pots veure el llistat de projectes: www.coiqcv.com/val/serveis/descarregues
 • Què necessite per a visar un projecte?
  • Per a visar un projecte és necessari un segur de responsabilitat civil professional amb una suma assegurada de com a mínim150.000 euros. Este segur està inclòs en la quota col·legial pel que si et col·legies o eres col·legiat no cal que contractes res més.
  • Si treballes per compte propi hauràs de justificar que estàs degudament dau d'alta com a autònom. En el cas que treballes per a una empresa s'haurà d'acreditar per mitjà de TC2 o certificat de l'empresa que estàs treballant per a ells.
  • A part d'aquestos requisits mínims se t'exigirà l'ompliment de la sol·licitud de visat. Depén del tipus de treball a visar és possible que es requerisca informació adicional.
 • Si sóc de fora de la Comunitat Valenciana, puc visar un projecte?
  • Pots visar els teus treballs igual que ho faria un col·legiat de la Comunitat Valenciana.
 • He de desplaçar-me a la seu per a visar un projecte?
  • No, actualment hem implantat el visat telemàtic pel que si disposes de firma electrònica pots remetre'ns la documentació firmada a través de la nostra plataforma Evisado. Si no, pots triar la forma tradicional d'enviament en paper a través d'una missatgeria i nosaltres et remetrem la documentació visada a ports deguts a la direcció que ens indiques.
 • Puc exercir com a coordinador de seguretat i salut?
  • Sí, sempre que estigues en possessió del títol de Tècnic Superior en Prevenció o Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Per al visat de la documentació per a exercir de coordinador (Assunció de coordinador de seguretat i salut, llibre d'incidències i acta d'aprovació) s'exigirà un segur de responsabilitat civil professional amb una suma assegurada de 150.000 euros, esta cobertura no està inclosa en la pòlissa del COIQCV però pots sol·licitar la seua ampliació voluntària.
 • Puc deduir-me la quota col·legial en la declaració de la Renda?
  • És important diferenciar entre si el col·legiat obté els seus ingressos com a treballador per compte d'altri o pròpia:
  • A.-En el supòsit d'obtenció de rendiments del treball com a treballador per compte d'altri, les quotes col·legials seran deduïbles en les condicions:
  • 1.- L'Article 19 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, diu que tindran la consideració de gastos deduïbles les quotes satisfetes a col·legis professionals, quan la col·legiació tinga caràcter obligatori, en la part que corresponga als fins essencials d'estes institucions.
  • 2.- L'Article 10 del Reglament de l'Impost sobre la Renda dels Persones Físiques aprovat pel Reial Decret 439/2007, indica que seran deduïbles els cots satisfetes a Col·legis professionals, quan la col·legiació tinga caràcter obligatori per a l'exercici del treball, en la part que corresponga als fins essencials d'estes institucions, amb el límit de 500 euros anuals.
  • La col·legiació en el COIQCV és voluntària però si per l'exercici del treball és obligatòria podrà deduir-se la quota col·legial.
  • B.- En el supòsit d'obtenció de rendiments per activitat professional en estimació directa com a treballador per compte propi, les quotes abonades als col·legis professionals, s'imputaran per al càlcul de rendiment net de la seua activitat, com a gasto fiscalment deduïble sense límit d'import.
  • Les quotes col·legials hauran de finançar exclusivament servicis que presta el Col·legi relacionats directament amb l'activitat exercida pel treballador per compte propi col·legiat. En este supòsit no s'especifica que les quotes col·legials siguen obligatòries, només que puguen considerar-se afectes l'activitat económica.
  • Els requisits i condicions que amb caràcter general han de complir els gastos per a tindre la consideració fiscal de deduïbles són els següents:
  • Que estiguen vinculats a l'activitat econòmica desenrotllada. És a dir, que siguen propis de l'activitat.
  • Que es troben convenientment justificats.
  • Que es troben registrats en la comptabilitat o en els llibres-registre que amb caràcter obligatori han de portar els contribuents que exercisquen activitats econòmiques.
Finestreta Única

FINESTRETA ÚNICA

Accés Col·legiats

ACCÉS COL·LEGIATS

Webmail

WEBMAIL

Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

ENTITATS COL·LABORADORES

Torrecid Caja de Ingenieros Universidad Católica de Valencia AIMME la mutua de los ingenieros

MEMBRES DE:

Unión Profesional Valencia Quimacova SusChem