Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana
Webmail Inicio

ACCÉS COL·LEGIATS* Recuperar contrasenya

REDIQ

L'Enginyeria Química està formada per professionals amb capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia per a formular i resoldre problemes complexos, i més en particular els relacionats amb el disseny de processos i productes i amb la concepció, càlcul, disseny, anàlisi, construcció, posada en marxa i operació d'equips i instal·lacions industrials, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient, complint el codi ètic de la professió.

Algun dels components d'aqueix perfil professional bàsic són comuns i es compartixen amb altres enginyeries, per tant és necessari explicitar algunes característiques professionals més específiques de l'Enginyeria Química, que puguen simplificar-se en termes d'habilitats/capacitats.

 • Vore habilitats/capacitats
  • Analitzar sistemes utilitzant balanços de matèria i energia, tant en règim estacionari com no estacionari.
  • Analitzar, modelitzar i calcular sistemes amb reacció química.
  • Avaluar i aplicar sistemes de separació per a aplicacions específiques.
  • Dissenyar i operar sistemes de manipulació i transport de materials en qualsevol dels seus estats físics.
  • Dimensionar i operar sistemes d'intercanvi d'energia.
  • Promoure l'ús racional de l'energia i dels recursos naturals.
  • Simular processos i operacions industrials.
  • Integrar diferents operacions i processos, aconseguint millores globals.
  • Comparar i seleccionar amb objectivitat les diferents alternatives tècniques d'un procés.
  • Exercir tasques de certificació, auditoria i peritatge.
  • Controlar i supervisar els processos de fabricació perquè les produccions s'ajusten als requeriments de rendibilitat econòmica, qualitat, seguretat/higiene, manteniment i mediambientals.
  • Realitzar avaluacions econòmiques, en qualsevol dels seus graus de precisió, de dissenys conceptuals o de plantes reals.
  • Establir la viabilitat econòmica d'un projecte nou o de millora d'un procés existent.
  • Quantificar l'impacte social dels projectes d'enginyeria.
  • Quantificar les components ambientals dels projectes d'enginyeria, oferint solucions de minimització i tractament.
  • Realitzar estudis i quantificació de la sostenibilitat dels projectes d'enginyeria.
  • Administrar i dinamitzar els recursos humans per a afavorir el clima laboral, qualitat d'exercici, aprofitament de capacitats i desenvolupament professional.
  • Modelar processos dinàmics i procedir al disseny bàsic dels sistemes d'automatització i control.
  • Definir i implementar programes estructurats de disseny d'experiments i d'analitzar la validesa dels resultats.
  • Especificar equips i instal·lacions aplicant els coneixements de les enginyeries mecànica i de materials.
  • Avaluar i implementar criteris de seguretat aplicables als processos que dissenye, opere o tinga a càrrec seu.
  • Exercir el control i seguiment del manteniment predictiu i correctiu dels processos.
  • Realitzar estudis bibliogràfics i sintetitzar resultats, incloent busca de patents, fonts alternatives i contactes professionals.
  • Identificar les tecnologies emergents i avaluar el seu possible impacte sobre els processos actuals.
  • Realitzar la definició i gestió de programes de Qualitat, Seguretat i Mediambient.
  • Planificar l'investigació aplicada a resoldre problemes concrets, incloent-hi el desenvolupament de prototips.
  • Aplicar eines de planificació i optimització.
  • Realitzar i coordinar projectes de millora i innovació tecnològica de processos.
  • Analitzar els processos reals i resoldre problemes lligats a situacions pràctiques i a colls de botella en el procés.

Per origen i evolució històrica de l'enginyeria química aquestes capacitats podran aplicar-se a instal·lacions, equips o processos en què la matèria experimente canvis de morfologia, composició, estat, energia o reactivitat.

Per veure els continguts d'aquesta secció, per favor introdueix el teu usuari i contrasenya o bé col·legiat al COIQCV.

Finestreta Única

FINESTRETA ÚNICA

Accés Col·legiats

ACCÉS COL·LEGIATS

Webmail

WEBMAIL

Ofertes de treball

OFERTES DE TREBALL

ENTITATS COL·LABORADORES

Torrecid Caja de Ingenieros Universidad Católica de Valencia AIMME la mutua de los ingenieros

MEMBRES DE:

Unión Profesional Valencia Quimacova SusChem